Strona główna

UWAGA GIMNAZJALIŚCI

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów termin składania podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego w ramach ubiegania się do klasy Pre-IB zostaje przedłużony do 23 maja 2018 r. do godz. 15.30.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego oraz  gimnazjaliści posiadający dyplom potwierdzający kompetencje językowe z języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych w ramach ubiegania się o przyjęcie do programu DSD. Zainteresowani proszeni są o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń.

Dodatkowe informacje