Strona główna

Egzamin maturalny 2018.

Zakończyły się zmagania tegorocznych absolwentów w sesji maturalnej 2018. Zarówno uczniowie zdający egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak i uczestnicy programu Międzynarodowej Matury odnieśli ogromny sukces.
Wyniki polskiej matury plasują szkołę na jednym z czołowych miejsc w Kielcach, a średnie uzyskane z poszczególnych przedmiotów są wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe.
Wyniki Międzynarodowej Matury przedstawiają się równie imponująco: średnia szkoły - 33 punkty jest tradycyjne dużo wyższa od średniej światowej (29,78 pkt), najwięcej osób w historii programu IB w naszej szkole uzyskało najwyższy wynik A z pracy badawczej  (Extended Essay).
Wszystkim maturzystom, ich rodzicom i nauczycielom - gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodatkowe informacje