Strona główna

Celem szkoły jest wykształcenie otwartego, poszukującego i zawsze przestrzegającego zasad uczciwości akademickiej młodego człowieka, który docenia wartość edukacji bez granic oraz potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie poruszać się w nowoczesnym społeczeństwie w poszanowaniu tradycji własnej i obcej.

IB  szkola_talenty


Dodatkowe informacje