W roku szkolnym 2022/2023 zdający egzamin maturalny - zarówno obecni uczniowie klas czwartych jak i absolwenci ubiegłych lat - składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, a wygenerowany wydruk składają:

- absolwenci - w sekretariacie szkoły do 7 lutego 2023r.

- uczniowie klas czwartych - u wychowawcy klasy do 30 września 2022r. 

Po złożeniu deklaracji  zmian w deklaracji może dokonać tylko dyrektor szkoły. Uczeń potrzebę dokonania zmian zgłasza w sekretariacie szkoły do 7 lutego 2023r. 

Instrukcja o sposobie wypełniania deklaracji maturalnej w postaci elektronicznej

Dodatkowe informacje