Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
ul. Gagarina 5
25-031 Kielce
Nr rachunku:
53 1090 2590 0000 0001 4848 3054
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:
Przewodniczący – Pani Agnieszka Kowalska
Zastępca Przewodniczącego – Pan Michał Koncewicz
Zastępca Przewodniczącego – Pani Barbara Skuza
Sekretarz – Pani Iwona Tomasik
Skarbnik – Pan Grzegorz Solarz

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 09.09.2022 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2022/2023 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
Jest to ta sama oferta, która obowiązywała w zeszłym roku szkolnym.

NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
COMPENSA T.U. S.A.
POLISA typ 184 nr 1090963

Składka roczna wynosi 60,00zł, przy sumie ubezpieczenia 25 000,00zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2022r. do 30.09.2023r. w przypadku uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, a dla uczniów klas czwartych okres ten został wydłużony do 31.10.2023r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

Pełna oferta znajduje się na stronie szkoły http://slowacki.kielce.eu/ w zakładce Rada Rodziców.


Z poważaniem
Rada Rodziców

 

 

UWAGA!!!

Zmiana opiekuna

Opiekun indywidualny dla uczniów VI LO:
Pani Alicja Jagodzińska
tel. 519-065-448
tel. 41/335-84-80
e-mail: alicja.jagodzinska@compensa.pl

 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 


Studniówka 2023

KOMUNIKAT

Komitet Studniówkowy działający przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach informuje, że opłata za studniówkę, która odbędzie się 28.01.2023 r. godz. 19:00 w Hotelu Binkowski w Kielcach, wynosi:
400,00 zł / osoba
Wpłaty można dokonywać w całości lub podzielić je na dwie równe raty po 200,00 zł.
Termin wpłaty pierwszej raty lub całości to 30.11.2022 r.,
termin wpłaty drugiej raty to 10.01.2023 r.
Opłatę za studniówkę prosimy wpłacać na konto w banku:
SANTANDER numer: 75 1090 2590 0000 0001 4848 3046
Wzory przelewów dla uczniów i osób towarzyszących:

Wpłaty muszą być opisane zgodnie ze wzorem przelewu, wpłaty których nie da się przyporządkować do danej osoby będą zwracane na numer rachunku bankowego nadawcy.

Z poważaniem,

Komitet Studniówkowy

Dodatkowe informacje