Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
ul. Gagarina 5
25-031 Kielce
Nr rachunku:
53 1090 2590 0000 0001 4848 3054
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Rok szkolny 2023/2024
Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Pan Maciej Kowalik
  • Zastępca Przewodniczącego – Pan Grzegorz Solarz
  • Zastępca Przewodniczącego – Pan Dariusz Saletra
  • Skarbnik – Pani Barbara Skuza
  • Sekretarz – Pani Katarzyna Tokarska
  • Członek – Pan Michał Koncewicz
  • Członek – Pan Michał Madej

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Pani Marta Grzyb
  • Zastępca Przewodniczącego – Pani Justyna Adamczyk
  • Sekretarz – Pani Ewelina Adamczyk

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 22.09.2023 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2023/2024 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
COMPENSA T.U. S.A.
POLISA typ 184 nr 1090966

Składka roczna wynosi 65,00 zł, przy sumie ubezpieczenia 54 000,00 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2023r. do 30.09.2024 r. w przypadku uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, a dla uczniów klas czwartych okres ten został wydłużony do 31.10.2024 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

Z poważaniem,
Rada Rodziców


Opiekun indywidualny dla uczniów VI LO:
Pani Beata Fijałkowska
tel. 791-005-207
tel. 41/333-61-60
e-mail: Beata@ubezpieczeniaukowalskich.pl

 


Studniówka 2024

Dodatkowe informacje