Europejski Fundusz Społeczny

EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi.

Diagnoza przeprowadzona w VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH na potrzeby realizacji przedsięwzięć z EFS+ na lata 2021-2027

Dodatkowe informacje