VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

ORGANIZACJA I OKRESU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

04.09.2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24.

9:00

13.09.2023r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

17:00

13.09.2023r.

Rada pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego; Plan nadzoru na rok szkolny 2023/2024.

16:00

13.10.2023r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Dzień Edukacji Narodowej

 

06.11.2023r.

Dzień otwartej szkoły.

17:00

23.12.2023r.

31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

 

03.01.2024r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 

08.01.2024r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 

10.01.2024r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

12.01.2024r.

Koniec I okresu.

 

15.01.2024r.

Dzień otwartej szkoły.

17:00

ORGANIZACJA II OKRESU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

12.02.2024r.

-

25.02.2024r.

Ferie zimowe.

 

13.03.2024r.

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny rocznej zachowania dla uczniów klas IV.

 

18.03.2024r.

Dzień otwartej szkoły.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania dla uczniów klas IV.

 17:00

28.03.2024r.

02.04.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

17.04.2024r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV.

 

22.04.2024r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas IV.

 

24.04.2024r.

Plenarna rada pedagogiczna klas IV.

 

26.04.2024r.

Zakończenie zajęć w klasach IV.

9:00

07.05.2024r.

24.04.2024r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury.

 

10.05.2024r.

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny rocznej zachowania dla uczniów klas I – III.

 

13.05.2024r.

Dzień otwartej szkoły.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania dla uczniów klas I - III.

 

 

17:00

12.06.2024r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach I - III.

 

17.06.2024r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I - III.

 

19.06.2024r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

21.06.2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

9:00

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2023/2024

Lp

Data

Uwagi

1.

02.11.2023r.

czwartek

 

2.

02.05.2024r.

czwartek

 

 

 

3.

06.05.2024r.

poniedziałek

 

 

 

4.

07.05.2024r.

wtorek

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

5.

08.05.2024r.

środa

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

6.

09.05.2024r.

czwartek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)

7.

13.05.2024r.

poniedziałek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)

8.

14.05.2024r.

wtorek

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

9.

15.05.2024r.

środa

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

10.

31.05.2024r.

piątek

 

 

Dodatkowe informacje