VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach


ORGANIZACJA I OKRESU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23.

900

5.09.2022r.

 

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

8.09.2022r.

Rada pedagogiczna – zaopiniowanie planu finansowego

1035

14.09.2022r.

Rada pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego; Plan nadzoru na rok szkolny 2022/2023.

1600

13.10.2022r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Dzień Edukacji Narodowej

 

7. 11.2022r.

Wywiadówka.

1700

23.12.2022r.

31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

4.01.2023r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 

9.01.2023r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 

11.01.2023r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

13.01.2023r.

Koniec I okresu.

 

16.01.2023r.

Wywiadówka.

1700ORGANIZACJA II OKRESU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

30.01.2023r.

-

12.02.2023r.

Ferie zimowe.

 

17.03.2023r.

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny rocznej zachowania dla uczniów klas IV.

 

20.03.2023r.

Wywiadówka.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania dla uczniów klas IV.

 

1700

6.04.2023r.

11.04.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

19.04.2023r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV.

 

24.04.2023r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas IV.

 

26.04.2023r.

Plenarna rada pedagogiczna klas IV.

 

28.04.2023r.

Zakończenie zajęć w klasach IV.

900

4.05.2023r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury.

 

12.05.2023r.

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny rocznej zachowania dla uczniów klas I – III.

 

15.05.2023r.

Wywiadówka.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania dla uczniów klas I - III.

 

 

1700

14.06.2023r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach I - III.

 

19.06.2023r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I - III.

 

21.06.2023r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

23.06.2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

900

 Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023

Lp

Data

Uwagi

1.

31.10.2022r.

poniedziałek

 

 

2.

2.05.2023r.

wtorek

 

 

3.

4.05.2023r.

czwartek

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

4.

5.05.2023r.

piątek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)

5.

8.05.2023r.

poniedziałek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

6.

9.05.2023r.

wtorek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)

7.

11.05.2023r.

czwartek

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

8.

12.05.2023r.

piątek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

9.

13.12.2022r. wtorek

14.12.2022r. środa

2 dni wolne od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej z języka polskiego i matematyki

 

Dodatkowe informacje