Pedagog szkolny mgr Aneta Grządziel

 • poniedziałek 10.30 – 15.30
 • wtorek 12.00 – 16.00
 • środa 7.45 – 13.45
 • czwartek 7.45 – 13.45
 • piątek 7.45 – 13.45


Psycholog mgr Anna Linowska

 • poniedziałek 7.45 – 13.45
 • wtorek 7.45 – 12.45
 • środa 7.45 – 13.45
 • czwartek 14.30 – 17.00
 • piątek 13.30 – 16.00

Psycholog mgr Tomasz Wajs

 • poniedziałek 13.00 – 17.30
 • wtorek 12.00 – 16.30
 • środa 15.00 - 17.00
 • czwartek --------------
 • piątek -------------------


Pedagog specjalny mgr Joanna Więcławska

 • poniedziałek 9.00 - 12.30
 • wtorek 9.00 - 13.30
 • środa 11.30 - 17.00
 • czwartek 11.30 - 15.00
 • piątek ---------------

Pedagog specjalny mgr Katarzyna Rupniewska

 • poniedziałek 8.55 - 10.55
 • wtorek ----------------
 • środa --------------------
 • czwartek --------------
 • piątek -------------------

 


 W indywidualnych przypadkach możliwość kontaktu w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 041 367 61 65 w.40
Informujemy również, iż psycholog oraz pedagog pełnią dyżury konsultacyjne podczas wszystkich dni otwartych szkoły.

Zapraszamy!

Staramy się pomóc w rozwiązywaniu wszelkich trudnych, życiowych problemów, a w szczególności:

- radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych
- problemów w nauce,
- trudności adaptacyjnych oraz w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych,

- problemów rodzinnych,
- kłopotów materialnych,
- problemów z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- i wszystkich innych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców, a w tym:
- utrzymywania dobrych relacji z nastoletnim dzieckiem,
- motywowania dziecka do nauki i wysiłku poznawczego,
- wspierania w rozwiązywaniu problemów nastolatków.
Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Doskonalenia umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci.
Prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
Profilaktyki uzależnień.

Dodatkowe informacje