Realizacja działań wolontaryjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbywa się na wielu płaszczyznach obejmując m.in. takie projekty jak:

 • Projekt „Rozwój Osobisty Ucznia”,
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Polska Akcja Humanitarna.

W ramach projektu „Rozwój osobisty ucznia” chętni uczniowie naszej szkoły bezinteresownie pomagają zarówno dzieciom, rówieśnikom jak i dorosłym. Współpracujemy z wieloma placówkami takimi jak: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz  Świetlice Środowiskowe – „4 Kąty”, SIEMACHA Spot, „Dobra Chata”, „Brachu”. W poszczególnych placówkach młodzież naszej szkoły angażuje się w różne inicjatywy organizowane przez placówki, a także inicjuje własne działania.
Projekt jest realizowany w szkole od 2006 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

CELE PROJEKTU:

 • promocja idei wolontariatu,
 • zachęcenie do podejmowania dobrowolnej i bezinteresownej działalności,
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
 • stworzenie możliwości alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
 • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie i poszanowanie zasad demokracji,
 • pogłębienie zainteresowań,
 • umożliwienie zdobycia umiejętności i doświadczeń zawodowych i życiowych,
 • rozwijanie osobowości.

Podczas IX Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu nasza placówka jako jedyna z kieleckich szkół została uhonorowana tytułem „ Miejsce przyjazne wolontariuszom”.

Szkolne Koło Caritas, to kolejny obszar wolontaryjny, którego członkowie od kilku lat współpracują z kieleckim Bankiem Żywności, uczestnicząc w zbiórkach żywności dla potrzebujących. Członkowie Koła wraz z opiekunami organizują różnego rodzaju kiermasze okolicznościowe gromadząc środki na budowę i rozbudowę kieleckiego Hospicjum. Inicjują zbiórki odzieży, pomocy szkolnych, zabawek. Działają prężnie, są otwarci na różnego rodzaju  inicjatywy w ramach pomocy bliźniemu.

Ponadto od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła włącza się w działania inicjowane przez Polską Akcję Humanitarną, m.in. kampanię „Świat bez głodu”. Treści dotyczące problemu głodu na świecie przedstawione są uczniom naszej szkoły, aby zwrócić ich uwagę na niedostatek na świecie, by uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Co roku prezentowane są w radiowęźle krótkie informacje na ten temat i apele o włączenie się do akcji przez m.in.:

 • klikanie na Pajacyka PAH w Internecie - to akcja wspomagająca dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce i na świecie,
 • sprzedaż opasek sylikonowych PAH, z których dochód również przekazywany jest na pomoc najuboższym,
 • zbiórki żywności, która przekazywana jest do placówek zajmujących się pomocą ubogim, jak Caritas czy Przytulisko św. Brata Alberta.

Dodatkowe informacje