Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 marca 2020r. świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego na rzecz uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach realizować będzie lekarz Alicja Szot-Trepka.

W gabinecie stomatologicznym znajdującym się w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 90 wykonywane będą:

  • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla uczniów do ukończenia 18 roku życia
  • Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla uczniów do ukończenia 19 roku życia

Tel. 515 405 145

Gabinet czynny:

  • pon. 8.00-13.00
  • wt. 13.00-18.00
  • pt 8.00-13.00

Dodatkowe informacje