Dzieje szkoły-spotkanie z duchami

z przeszłości, nasza codzienność.

 

1 września 1960 roku w budynku przy ul. Słowackiego 5 zostaje otwarta Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 4, powstają one w miejsce Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Funkcję dyrektora pełni pan Stanisław Przondo.

W szkole zdobywa wiedzę 165 uczniów pod czujnym okiem i opiekuńczymi skrzydłami 16 pedagogów. Od 1960 roku istnieje biblioteka szkolna. Księgozbiór liczył tysiąc egzemplarzy.

 

1 września 1964 roku dyrektorem szkołyzostaje panZbigniew Czarnecki , który tworzy pracownię zajęć technicznych. Uczniowie mogą w niej rozwijać swoje umiejętności praktyczne. Młotki, piły przestają przerażać. Kolejna pracownia, wcześniej powstały cztery: biologiczna, fizyczna, chemiczna i geograficzna, jest chlubą szkoły.

 

1 lipca 1966 roku po likwidacji Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcące nr 4 w ich miejsce powstaje VI Liceum Ogólnokształcące.

 

16 października1966 roku zostaje nadane szkole imię Juliusza Słowackiego. Komitet Rodzicielski funduje Sztandar Szkoły.

 

8 czerwca 1967 roku zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci Patrona Szkoły, ufundowana przez absolwentów liceum. Na tablicy umieszczony zostaje napis:,, Młodości uwierz w sny czyste i złote, które nad formy przelatują stare…” Do dziś słowa Juliusza Słowackiego są wskazówką dla uczniów i przesłaniem dla nauczycieli.

 

W 1972 roku powstaje Szczep Harcerski. W 1975 otrzymuje odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W czerwcu 1976 Komitet Rodzicielski funduje sztandar Szczepowi. Harcerze organizują wyprawy, zdobywają sprawności, nie przerażają ich trudy dnia codziennego, zawsze gotowi do działania.

 

W 1977 roku stanowisko dyrektora obejmuje pan Zenon Symonowicz, który jeszcze nie wie, że wkrótce będzie musiał podjąć działania mające na celu ratowanie szkoły. Budynek wymaga remontu. W 1978 powstaje koncepcja przeniesienia części szkoły do I LO i IV LO. Trudno było zaakceptować ten projekt uczniom i nauczycielom, odżyły romantyczne idee walki. Udało się przekonać niedowiarków, pokonać sceptyków, remont szkoły pozwolił na kontynuowanie zajęć dydaktycznych ku wielkiej radości społeczności szkolnej.

 

1 czerwca 1978 roku sztandar harcerski otrzymuje Odznaką ,,Niezawodni”. Powstały w szkole Klub Niezawodnych pomagał ludziom starszym i samotnym.

 

W 1981 roku przeprowadzono generalny remont budynku, szkoła zyskała dodatkowych siedem pomieszczeń, które wcześniej zajmowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Otwarto nową pracownię, w której uczniowie zgłębiali skutecznie tajniki przysposobienia obronnego. Brak ran postrzałowych, wybuchów świadczyły o dobrym przygotowaniu zajęć i odpowiedzialności młodych ludzi. Dyrektorem od 1września 1982 była pani Zofia Stępień. W 1982 roku powstają plany wybudowania nowej siedziby VI Liceum Ogólnokształcącego na terenie targowiska przy ulicy Seminaryjskiej. Założenia te nie zostały zrealizowane, zabrakło środków finansowych.

 

W 1984 roku delegacja młodzieży z opiekunem bierze udział w Pierwszym Ogólnopolskim Zlocie Liceów Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, od tego czasu szkoła pozostaje w stałym kontakcie ze szkołami noszącymi imię romantycznego poety.

 

8 maja 1985 roku z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem Sztandar Szkoły zostaje odznaczony odznaką ,,Za zasługi dla ZBOWiD". W tym czasie dyrektorem szkoły jest pan Adam Jaskóła.

 

W listopadzie1985 roku VI Liceum Ogólnokształcące obchodzi jubileusz 25- lecia istnienia połączony z 85- leciem istnienia placówki szkolno - oświatowej, panie: Elżbieta Nowakowska i Wanda Dybka piszą tekst hymnu szkoły.

 

22 kwietnia 1989 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie popiersia Juliusza Słowackiego, podjęto także decyzję o corocznych obchodach Święta Patrona Szkoły oraz ustanowieniu nagród im. Juliusza Słowackiego dla najlepszego uczniów.

 

W 1990 roku zostaje utworzone Towarzystwo Przyjaciół VI Liceum Ogólnokształcącego

i powstaje druga pracownia komputerowa. Pierwsza stworzona została w 1988 roku. Młodzi ludzie wpatrzeni w ekrany zapominają o otaczającej ich rzeczywistości.

 

28 czerwca 1992 roku, podczas pielgrzymki do Włoch, w Watykanie Ojciec Święty Jan Pawła II poświęcił nowy sztandaru szkoły zaprojektowany przez panią Wandę Dybkę.

W lipcu 1992 roku nastąpiło przejęcie budynku przy ul. Gagarina 5 i rozpoczęto prace konieczne do przystosowania byłego internatu dla potrzeb szkoły.

 

11 listopada 1992 roku odbywa się uroczyste przekazanie budynku społeczności szkolnej połączone z przyjęciem poświęconego przez Ojca Świętego sztandaru szkoły.

12 listopada 1992 roku pierwsze lekcje w nowym budynku. Uczniowie są trochę zagubieni, przeraża ich przestrzeń, sąsiedztwo Kadzielni sprzyja romantycznym spacerom.

14 stycznia 1993 roku pierwsza rada pedagogiczna podsumowująca osiągnięcia młodzieży w pierwszym semestrze roku szkolnego 1992/93.

 

Od 18 do 20 kwietnia 1996 roku w nowym budynku szkoły zorganizowano

XIII Ogólnopolski Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego oraz Pierwszy Zjazd Absolwentów Liceum, obchodzone jest 35-lecie powstania szkoły, przed budynkiem zostaje odsłonięte popiersie Juliusza Słowackiego, rozpoczyna się nowy etap w dziejach VI LO.

W szkole uczy się 1000 uczniów w 41 salach dydaktycznych, powstaje strona internetowa, ,,Słowacki” otwiera się na świat.

 

W 1997 roku zaczyna swą działalność Szkolna Drużyna Sanitarna. Nikt nie musi już obawiać się zranień, złamań, a nawet chwilowej utraty przytomności.

 

W latach 1999-2000 trwają prace budowlane, powstaje hala sportowa. Dyrektorem szkoły jest pani Maria Gnatowska- Jankovic.


Od 2002 w szkole funkcjonuje centrum informacyjno-informatyczne oraz centrum językowe. Biblioteka i czytelnia są skomputeryzowane, pracownie językowe zmodernizowane, przekaz informacji jest natychmiastowy. Uczniowie mogą korzystać z 30 tysięcy książek, najstarsze woluminy pochodzą z końca XIX wieku.

 

 

14 października 2003 roku absolwenci ufundowali tablicę pamiątkową byłemu dyrektorowi szkoły panu Zbigniewowi Czarneckiemu.

 

1 wrześniu 2004 roku dyrektorem szkoły zostaje pani Renata Walęcka.

 

W 2005 roku szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Pijemy sok z marchewki, jemy zdrową żywność i uprawiamy sport- łyżwy, narty, bieganie, pływanie, dla wytrwałych dwa razy w tygodniu siłownia.

 

W roku szkolnym 2005/2006 VI LO nawiązuje współpracę z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. W. Buczkowskiego, uczniowie uczestniczą w praktycznych lekcjach w szpitalu, sprawdzają, jako jedyni w Polsce, czy nadają się do tego, aby w przyszłości leczyć i opiekować się chorymi, potrzebującymi pomocy ludźmi.

 

W 2005 roku zostaje nawiązana współpraca z innymi szkołami w ramach programu Socrates Comenius, czego efektem jest wyjazd młodzieży w 2006 roku do Nimes we Francji

i zorganizowania Targów Socrates Comenius w województwie świętokrzyskim.

 

28 września 2006 roku sala teatralna staje się Salonikiem Artystycznym im. Salomei Słowackiej- Becu. Młodzież i nauczyciele uświetniają to wydarzenie przygotowywanym przez długie miesiące spektaklem.

 

W 2006 roku rozpoczyna swoją działalność Szkolny Klub Turystyczny,, Autsajder”, który organizuje rajdy, spływy kajakowe, powstaje także Klub ,, Niezapominajka”- strażnik tradycji.

Młodzież z ,,Niezapominajki” otacza opieką miejsca pamięci narodowej, bierze udział w uroczystościach rocznicowych, spotyka się z kombatantami.

 

Od 25 do 27 października 2007 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego trwa XXIII Międzynarodowy Zlot Rodziny Szkół noszących imię Juliusza Słowackiego.

W zjeździe uczestniczą goście z Polski i delegacje z Krzemieńca na Ukrainie oraz Karwiny w Czechach.

Wydarzeniem artystycznym staje się występ Kieleckiego Teatru Tańca.

,,Metamorfozy” w wykonaniu kieleckich tancerzy budzą zachwyt i skłaniają to refleksji.

 

W 2007 roku liceum otrzymuje Certyfikat Europejska Szkoła w zakresie wychowania

i edukacji, nadany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W tym samym roku w szkole odbywa się Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim pod patronatem Konsula Generalnego Niemiec. Sztandar szkoły zostaje odznaczony Złotym Medalem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

W 2008 roku VI Liceum Ogólnokształcące staje się szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec, otwarta zostaje także klasa, w której uczniowie przygotowują się do międzynarodowej matury.

 

W 2010 roku nasze liceum otrzymuje od Prezydenta Miasta Kielc pana Wojciecha Lubawskiego ,, Puchar za Najlepszą Ofertę Edukacyjną w Regionie”. Uroczystość wręczenia pucharu miała miejsce podczas Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych.

 

2016 roku szkoła otrzymuje certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

 

2 marca 2016 roku w Urzędzie Miasta została podpisana umowa o współpracy pomiędzy VI Liceum im. Juliusza Słowackiego a firmą Transition Technologies w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Zaprogramuj swoją przyszłość”, mającego na celu podnoszenie kompetencji z zakresu programowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Firma Transition Technologies objęła patronat nad klasą 1a.

 

 

Dodatkowe informacje